Large-scale event: Les in vertrouwen


12/09/2018

"Samen met onze medewerkers het meerjaren organisatieonwikkelingsplan vormgeven". Met dit uitganspunt organiseerde de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) een tweedaagse samen met haar medewerkers. 

In 2 dagen is er middels diverse workshops input geleverd, om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe moet de RDOG organisatie zich gaan ontwikkelen om inhoud te kunnen geven aan de politiek bestuurlijke ambities van de gemeenten? Vertrouwen, zelforganisatie, identiteit, verantwoordelijkheid, samenwerking, dromen en talent. Zo maar een greep uit de onderwerpen die deze 2 dagen ter sprake zijn gekomen. Hiermee zijn kaders gevormd voor het opstellen van het meerjarenplan, en dat op een zelfsturende manier.

Onderdeel van de 2-daagse was het inspirerend verhaal van Allard Droste over organiseren op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Aan de hand van praktische voorbeelden over zijn eigen bedrijf, Aldowa, nam hij het publiek mee in zijn boodschap "Doe normaal, durf te dromen en vertrouwen is gratis". Hier voegde hij aan toe dat het organiseren op basis van 100% vertrouwen niet gemakkelijk is, maar wel de kans biedt om als organisatie stappen te maken die voorheen onmogelijk leken.

Het event werd symbolisch afgesloten met het bouwen van een toren van blokken (welke bouwstenen gaan de medewerkers bijdragen aan het ontwikkelen van de organisatie) en het omgooien van blikken (waar gaan de medewerkers afscheid van nemen). 

Met de 2-daagse heeft de RDOG HM een mooie stap gezet in de richting van een organisatie die procesgericht werkt en daarnaast ruimte biedt en waarde hecht aan de talenten en inzichten van haar medewerkers. 

Ook de vruchten plukken van procesgericht en zelforganiserend werken? Of meer weten over de kracht van organiseren op basis van vertrouwen?
Neem contact op met Willem Spronk.

  • 5821fea2-646b-4791-ac90-83a98dfdaf55.jpg
  • e4afce5e-cfb5-42c7-883e-715c17b47a46.jpg
  • d2bb3017-41af-49fe-8a7c-f4f37efb19cb.jpg
  • les-in-vertrouwen.jpg