Livegang proces mutatiesignalering


21/07/2020

Gemeente Nijmegen trapt af op weg naar samenhangende objectenregistratie

Op 1 juli 2020 heeft de gemeente Nijmegen de livegang van het proces mutatiesignalering feestelijk afgetrapt en nader geïntroduceerd. Dit is één van de eerste stappen richting de samenhangende objectenregistratie, waarvan de realisatie in 2025 op de planning staat. 

In samenwerking met BPM Consult doorloopt de gemeente Nijmegen een programma waarin wordt gewerkt aan proces- en ICT-optimalisatie, HRM-aanpassingen en kort-cyclische ontwikkelfasen. De focus is het creëren van slimme en toekomstgerichte processen, waarbinnen (digitale) innovatie volledig tot zijn recht komt. Het proces mutatiesignalering is inmiddels klaar voor de praktijk. Deze borgt het slim informatie vergaren en analyseren met betrekking tot de basisregistraties BAG, BGT en WOZ. 


Achtergrondinformatie
De samenhangende objectenregistratie (SOR) moet een meer uniforme registratie van gegevens over objecten in de fysieke leefomgeving mogelijk maken. Denk hierbij aan gegevens over gebouwen, bomen, spoorlijnen etcetera. 
Er zijn verschillende basisregistraties, zoals: BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken). Momenteel zijn deze onvoldoende geïntegreerd waardoor gegevens niet correct en/of inefficiënt worden geregistreerd. Het risico is een toenemende discrepantie tussen de administratieve werkelijkheid en de fysieke werkelijkheid. Gemeenten zetten zich daarom in voor een samenhangende objectenregistratie. 


Gemeente Nijmegen werkt vanaf 1 juli volgens het nieuwe, geoptimaliseerde proces voor mutatiesignalering. Mutaties in de omgeving worden in kaart gebracht door onder andere radarvluchten en obliekfoto's. Er is een nieuwe functie opgezet, specifiek gericht op het analyseren en behandelen van deze mutaties. Daarnaast heeft de gemeente zelf hun systeem, DIS-GEO Atlas, doorontwikkeld. De verschillende kaartlagen van BGT, BAG en WOZ zijn hierin gecombineerd, wat een goede stap is richting het versterken van de samenhang.

De ontwikkelingen richting de SOR zijn tevens van toegevoegde waarde voor de afdeling Belastingen. Daar loopt een project waarbij de omslag wordt gemaakt van inhoudsregistratie (kubieke meters) naar gebruiksoppervlakte, met behulp van Way2Go. Een betrouwbare basisregistratie zorgt ook aan de kant van Belastingen voor optimaal informatiebeheer, doordat processen als taxeren, heffen en innen plaatsvinden op basis van betere gegevens. 

Wil je meer weten over de samenhangende objectenregistratie of ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Maak dan eens een praatje met Johnny van de Vliert of Wim Klop

Relevante bronnen:
https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/objectenregistratie

  • burgerzaal-nijmegen.png