Moderne informatiebehoefte vraagt om efficiënt gegevensmanagement


15/11/2017

Door de golf van decentralisaties in de afgelopen jaren is de relatie tussen overheid en samenleving in een behoorlijk tempo aan het veranderen. De samenleving is veranderd van een verzorgingsstaat in een participatiemaatschappij, waarin burgers en bedrijven een actievere rol innemen.

Als maatschappij beschikken we op landelijk, regionaal en lokaal niveau over schatten aan data. Hoe mooi zou het zijn om deze daadwerkelijk te koppelen als informatie aan alle processen.

Een actievere rol voor burgers en bedrijven brengt een grotere informatiebehoefte met zich mee. Randvoorwaarde voor de toename van het uitwisselen van gegevens is dat de kwaliteit van de gegevens en de beschikbaarheid van data op orde is. Daarnaast moet de privacy gewaarborgd worden en moet de informatiebeveiliging goed ingericht zijn.

Precies daarom is het nodig om het gemeentelijk gegevensmanagement goed vorm te geven. Met gegevensmanagement worden alle activiteiten bedoeld, die nodig zijn om de juiste betrokkenen op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te laten beschikken. Dit moet efficiënt, effectief en beheersbaar worden georganiseerd, om zodoende een antwoord te geven op de steeds hogere eisen die gesteld worden.

BPM Consult is gevraagd vanuit haar expertise de Gemeente Nijmegen te ondersteunen bij het verder professionaliseren van haar gegevensmanagement. Het vinden van een balans in zowel het ontsluiten als het controleren van gegevens is daar onderdeel van.

Meer weten over onze aanpak in de begeleiding van in het project gegevensmanagement? Vraag het Johnny van de Vliert 

  • block-chain-2850276_1920.jpg