Next step in digitalisering


24/03/2020

Next step in digitalisering

De uitbraak van het Coronavirus dwingt organisaties en haar medewerkers activiteiten op afstand uit te voeren. Het belang van het digitaliseren van processen wint daarmee enorm in aandacht. Het was, is en blijft een onderwerp dat op elke MT-agenda thuis hoort.

Zo ook bij de omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De omgevingsdienst is onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en het uitvoeren van toezicht & handhaving in de omgeving. 

Afgelopen jaren is er door de ODRN, ondersteund door BPM Consult, vanuit het programma informatievoorziening hard gewerkt om de organisatie verder te digitaliseren. Één van de projecten binnen dit programma focust zich op het digitaal beoordelen van besluiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Begin februari is het project ‘digitaal besluiten’ live gegaan binnen het eerste proces. Vanaf nu levert de vergunningverlener een concept-besluit digitaal aan bij het afdelingshoofd. Dit concept-besluit wordt vervolgens ook digitaal beoordeeld door het afdelingshoofd. ‘Natte’ handtekeningen zijn hiermee verleden tijd. Digitaal 'de hand schudden' is de nieuwe standaard. 

Komende periode wordt deze functionaliteit verder uitgerold binnen de omgevingsdienst en wordt ook gewerkt aan het digitaal verzenden van de besluiten. 

Wil je meer weten over digitalisering van processen? Vraag het Jentel Mulder.

  • odrn-1.png