Nieuwe collega: Nathan van der Meulen


31/10/2022

We mogen weer een nieuwe collega verwelkomen: Nathan van der Meulen! Hij komt ons team versterken in het uitvoeren van procesgerichte projecten en programma's bij onze klanten.

Welkom in ons team Nathan!

Nathan gaat bij ons organisaties helpen bij het in kaart brengen en verbeteren van processen. Hij valt op door zijn luistervaardigheid, oog voor samenwerking en het werken aan draagvlak. Hij krijgt veel energie van het helpen bij het zetten van ontwikkelstappen naar procesgericht werken en het behalen van concrete resultaten in alles wat hij doet. Een fijne combinatie voor een adviseur!

Zijn vakmatige interesses liggen vooral in organisatiestructuren en verandertrajecten.

Heb je een vraag voor Nathan? Laat het hem dan weten.