Nieuwe ISO 9001 stelt hoge eisen aan procesmanagement


10/10/2017

De nieuwe ISO 9001 stelt hoge eisen aan procesmanagement. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en werking van processen te garanderen? En hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en borgt u het aanbrengen van de juiste focus?

NV Empatec, een organisatie die werkplekken biedt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ziet met het oog op hercertificering ISO 9001:2015 kansen om haar processen naar een volgend level te brengen. In eerste instantie voor de drie vak bedrijven Hout, Metaal en Verpakken, een uitsnede van de in totaal 12 vakbedrijven.

Er lopen bij Empatec verschillende initiatieven rondom de werkprocessen die erom vragen samengenomen te worden, zoals een breed lopend LEAN project en blauwdrukken van een nieuw ERP-systeem. Door het inrichten van één samenhangende procesarchitectuur ontwikkelt Empatec een kapstok voor het ontsluiten van al haar werkprocessen, inzichtelijk voor de hele organisatie.

Empatec heeft BPM Consult gevraagd om hen te ondersteunen bij dit traject. De aftrap vindt deze week plaats met het in kaart brengen van de contouren van het bedrijfsprocesmodel. 

Ook geïntereseerd in een overstap naar ISO 9001:2015? Of onzeker of je voldoet aan de nieuwe norm? Neem contact op met Renco Bakker

  • iso-9001.png
  • empatec.jpg