Nieuwe kwaliteitsaudit voor excellente opvang


23/05/2018

Forte Kinderopvang ontwikkelt in samenwerking met BPM Consult een nieuwe interne audit werkwijze. Het doel: het verder verhogen van de kwaliteit van de opvang. Om alle auditoren vertrouwd te maken met deze nieuwe werkwijze ontvingen zij een training met de focus ‘zelf aan de slag’.

Het team van auditoren heeft uitgebreid kennis gemaakt met de nieuwe audit-methodiek. Deze methodiek focust niet langer op welke punten een locatie afwijkt van (interne) regelgeving, maar streeft ernaar om een totaal beeld van een locatie te verkrijgen. Op welke aspecten scoort een locatie heel goed én wat zijn de aandachtsgebieden?

Door veel te oefenen met de nieuwe werkwijze maken de auditoren zich eigen hoe zij een open gesprek met medewerkers kunnen voeren over hoe er invulling wordt gegeven aan kwaliteit. Ook leren ze hoe zij samen met de medewerkers concrete ontwikkelacties kunnen benoemen voor de aandachtsgebieden van een locatie. Locaties pakken deze acties vervolgens in het werkoverleg verder op.

De auditoren van Forte Kinderopvang geven nu zelfverzekerd invulling aan de nieuwe werkwijze en zullen heel wat locaties een totaal plaatje geven met betrekking tot de kwaliteit van de opvang.

Ook opzoek naar een nieuwe audit-methodiek? Of je auditoren meer handvatten geven voor het uitvoeren van een interne audit? Vraag Pieter Wolswinkel

  • audit-2823174_1920.png