Nieuwe training procesmanagement met NEN


04/05/2016

Naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe ISO 9001:2015 verzorgt NEN een tweedaagse opleiding 'procesmanagement in de nieuwe ISO 9001'. 

In ISO 9001:2015 wordt expliciet gesproken over het beheersen van processen. Wat is er nodig om de opzet, bestaan en werking ervan te garanderen? Hoe betrekt u mensen bij het inrichten van de processen en hoe borgt u de juiste focus aanbrengt in uw processen?

In deze tweedaagse training 'Procesmanagement werken we vanuit het BPM-maturity model ‘Hoe horizontaal is uw organisatie?’. Centraal staat de ontwikkeling van level 2 (stafbewust) naar 3 (procesgericht). 
Tijdens de training doet u een nulmeting: waar staat mijn organisatie nu qua procesvolwassenheid?
Maar u leert ook, heel praktisch, hoe u een stap verder kunt komen.

Na afloop:

  • heeft u inzicht in procesmanagement en bijbehorende begrippenkader
  • kunt u een bedrijfsprocesmodel maken
  • kent u de technieken en vaardigheden om processen uit te werken met teams
  • kunt u verspillingen in processen duiden
  • bent u in staat integrale KAM-processen op te zetten op basis van risicodenken
  • kunt u procesparameters opzetten
  • kunt u op basis van inzicht in prestaties van processen verbeteringen duiden

Wanneer: 13 & 14 september 2016 / 30 november & 1 december 2016
Waar: Utrecht


Voor meer informatie en aanmelden: Klik hier