ODRN ontwikkeling WRS door


15/04/2016

Afgelopen jaar heeft de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) haar werkprocessen verstevigd met het
in gebruik nemen en het doorontwikkelen van workflowsysteem WRS. 

Hiermee is een belangrijke stap gezet voor kwaliteitsborging en efficiënte samenwerking.
De ODRN loopt met haar aanpak voorop in de regio met de overstap naar outputfinanciering tot gevolg.

De ODRN heeft gekozen om voor de volgende fase in doorontwikkeling ook gebruik te maken van de 
diensten van BPM Consult.
De komende periode staat in het teken van het optimaliseren van de afstemming tussen WRS
en overige systemen, toegankelijke sturingsinformatie en toenemende digitalisering.

We gaan door met het stimuleren en ondersteunen van de ODRN op de weg van continu verbeteren.  

Meer weten over dit project? Neem contact op met Johnny van de Vliert