ODRN = Outputgefinancierd


18/08/2016

Met het versturen van de facturen van het 1e en 2e kwartaal is de ODRN erin geslaagd ouputgefinancierd te werken.

Dankzij het herontwerpen van haar werkprocessen en het beter benutten van informatiesysteem WRS is de ODRN nu in staat om specifieker en gerichter te rapporteren over de prestaties van haar processen. 

Met dit projectresultaat slaagt de ODRN er nog beter in om efficiënt en verantwoord haar diensten te leveren en daarmee haar maatschappelijke meerwaarde in de fysieke leefomgeving in beeld te brengen.

Meer over de ODRN? Vraag Johnny van de Vliert

  • odrn-output.png