(Ont)keten je processen


18/11/2019

In Enschede werken in de buurt De Posten ketenpartners samen om een inclusieve wijk te realiseren. Kernvraag is hoe te zorgen voor synergie tussen de maatschappelijke opgaven in de wijk en de fysieke wijkontwikkeling.

Woningcorporatie Domijn, zorgverlener de Posten, Gemeente Enschede en de wijkteams zijn op 5 november, onder begeleiding van BPM Consult, samengekomen om hun gedeelde visie uit te werken in concrete plannen voor de komende periode. Het doel was beelden te delen over waar de energie en slagkracht van de verschillende partijen zit, wanneer zij elkaar nodig hebben, en hoe dat te regelen. Rondom de thema's Vitaal en Gezond, Beter zelfstandig, Begripvol samenleven en Duurzaamheid zijn nu verschillende initiatieven gedeeld, ideeën opgedaan en praktische afspraken gemaakt.

Meer weten over de vertaling van strategie en visie naar operatie en uitvoering? Vraag het Willem Spronk

  • procesmanagement-en-continu-verbeteren.jpg