Overbrug de kloof tussen primair proces en ondersteuning


22/03/2022

Hoe goed kennen we onze ‘interne klant’? Weten we echt wat hij wil en wat hij belangrijk vindt? De relatie tussen ondersteunende afdelingen en het primaire proces, de interne klant, staat geregeld onder druk. Enerzijds kan het primaire proces niet zonder de staf, anderzijds heeft de ondersteuning geen bestaansrecht zonder het primaire proces. Het is een uitdaging voor organisaties om de primaire- en ondersteunende processen aan elkaar te verbinden. Hoe groot is de kloof, hoe is deze ontstaan en wat kun je eraan doen?

Pieter Wolswinkel legt in zijn nieuwe artkel op ManagementImpact.nl uit hoe je de interne klant weer scherp in beeld krijgt én de expertise van de ondersteunende teams op juiste waarde kunt schatten.