Pluk de vruchten van oplossingsgerichte coaching


03/08/2017

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met procesgericht werken. Na een vaak projectmatige start/boost om alle processen te herontwerpen, breekt de volgende fase aan; continu verbeteren. Continu verbeteren is geen project. Het is een lange termijn visie, die alleen succesvol wordt als het is verankerd in het DNA van uw organisatie; oftewel, in het denken en doen van uw medewerkers.

Daar past ook een andere vorm van begeleiding en ondersteuning bij. Naast consultancy leveren wij dan ook steeds vaker integrale coachingstrajecten aan, om managers en medewerkers naar een zelfsturend niveau van continu verbeteren te ontwikkelen. Doel van de coaching is het creëren van creatieve probleemoplossers, die binnen hun mandaat zelfstandig aan de slag gaan met het continu verbeteren van hun eigen werkproces. Stapsgewijs breken zij met oude gewoontes en werken toe naar de nieuwe doelsituatie.

Eenvoudig snel, en hands on. Daar staat deze verbeter-kata coaching voor. Het is een bewezen effectieve methodiek (kata) van werken om tot oplossingen te komen en deze te implementeren. Het is zeer doelgericht; er wordt alleen gewerkt aan het oplossen van problemen of obstakels die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische doelen van uw organisatie.

Zowel de medewerker als de manager worden getraind in het toepassen van de coaching-kata. Zo wordt op alle niveaus in de organisatie continu gewerkt aan verbetering.

Ook aan de slag met continu verbeteren? Jeroen van de Vliert (Black Belt) vertelt u er graag meer over. Lees ook onze boekentip over de Lean Verbeter-kata methode.

  • puzzle-2228073_1920.jpg
  • puzzle.jpg