Professionele groei door processen


25/06/2020

Professionele groei door processen

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doet zij met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving.

De ODRU maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar procesgericht werken met de focus op meer uniformiteit van werken, voorspelbare processen en mogelijkheden tot efficiencyverbetering. Samen met BPM Consult heeft de ODRU hiervoor een programma uitgevoerd.

Lees meer over het programma en de ervaringen in het interview met Robert Groenendijk, hoofd Bedrijfsbureau bij de ODRU. 

  • odrucase.png