Provincie Gelderland actualiseert aanpak gebiedsontwikkeling


03/07/2018

Een 'collectief geheugen' creëren of een 'gezamenlijk beeld' vormen. Het klinkt misschien als een cliché, maar het vormt de basis voor succes.

De afdeling Uitvoering Fysieke Opgaven (UFO) van de Provincie Gelderland onderschrijft het belang van een gedeeld beeld van de werkelijkheid, door samen met de werkvloer hun aanpak gebiedsontwikkeling te actualiseren. BPM Consult is gevraagd vanuit hun expertise als procesbegeleider dit ontwikkelproces te faciliteren.

De uitdaging was om met de projectleiders en specialisten te komen tot de kern van de aanpak die toepasbaar is voor een grote diversiteit aan complexe gebiedsontwikkeling. Het dialoog resulteert in een eenduidig beeld over de fasering en de mogelijk te ontwikkelen producten per fase. Dit gezamenlijke beeld is visueel ontsloten in de vernieuwde interactieve ‘UFO aanpak gebiedsontwikkeling’, welke digitaal voor alle medewerkers raadpleegbaar en aanpasbaar is.

Alle medewerkers zijn eigenaar van de aanpak. Dit houdt in dat iedereen de productbeschrijving kan verrijken, tips & tricks kan toevoegen evenals de ‘goede voorbeelden’. De aanpak heeft geen voorschrijvende functie, maar heeft als doel om de expertise op één plek te ontsluiten. Zo ontstaat het ‘collectief geheugen’ van en voor de professionals van UFO.

De aanpak bestaat op het hoogste niveau uit een fasering, waarna je door kunt klikken naar een beschrijving per fase inclusief tips & tricks en de mogelijk te ontwikkelen producten. Vanuit daar kun je door naar een toelichting per product en vind je voorbeelden hoe deze producten in andere projecten zijn opgesteld.

Ook op zoek naar het gezamenlijke beeld van hetgeen jouw team doet? En wil je handvatten hebben om dit collectieve geheugen te ontsluiten en verder door te ontwikkelen? Vraag het Pieter Wolswinkel

  • house-163526_1280.jpg