Quick scan woningcorporaties ontwikkeld


28/10/2014

De onafhankelijke Stichting INK heeft met haar partners Benthink, BPMConuslt en Onderzoeksbureau Flycatcher een QuickScan Woningcorporaties ontwikkeld om woningcorporaties beter in staat te stellen om op ontwikkelingen in de sociale volkshuisvesting in te spelen. Het INK en haar partners hebben in de QuickScan 20 jaar ervaring met organisatieontwikkeling toegesneden op de praktijk van de Woningbouwcorporaties. 
De QuickScan beslaat alle aspecten van de organisatie. In een kort tijdbestek krijgt de organisatie inzicht in de prioriteiten die zijn moeten stellen bij verbetering en vernieuwing. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit herdefiniëring van de governance- en verantwoordingsstructuur, heroverweging van checks & balances, vergroten van efficiency, verbeteren van klantgerichtheid betere sturing op resultaten of uit het inbedden van verbeterprocessen in het reguliere werk.
Meer informatie over de QuickScan vindt u hier.