Ronde tafelbijeenkomst 'Procesmanagement in de zorg'


12/11/2010

BPMConsult organiseert op 30 november a.s. een ronde tafelbijeenkomst over kwaliteits- en procesmanagement in de zorg. 

In de ronde tafelbijeenkomst krijgen medewerkers van zorginstellingen (VVT, GHZ en JZ) de gelegenheid tot deelname aan een dialoog over ‘procesmanagement in de zorg’. Dit thema is actueel binnen de zorgsector, maar tegelijkertijd onderbelicht en moeilijk in te vullen. De ronde tafel is informatief en leerzaam doordat u met anderen kan sparren over de uitdagingen en verbetermethodieken rond procesmanagement. Daarnaast doet u ideeën en contacten op. Ook presenteren wij onze visie op procesgericht werken in de zorg, hetgeen u mogelijk inspiratie oplevert. 

De bijeenkomst staat alleen open voor medewerkers die primair werkzaam zijn in zorginstellingen.