Severinus op weg naar zelforganisatie


18/03/2019

Severinus is volop bezig met de transitie naar zelforganiserende teams. Om dit te realiseren worden verschillende coördinerende taken van teamleiders belegd in de zorgteams. Hierdoor krijgen zorgmedewerkers meer autonomie en kunnen de teamleiders zich meer focussen op faciliterend leiderschap. Om deze omslag te ondersteunen, heeft Severinus BPM Consult gevraagd invulling te geven aan het omvormen en implementeren van de werkprocessen.

Severinus is een zorgorganisatie in Veldhoven voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunen zij mensen met autisme of dementie. Ze biedt liefdevolle en menselijke zorg voor haar cliënten door bevlogen medewerkers in een veilige omgeving.

Bij zelforganisatie ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden en mag de medewerker vaker eigen keuzes maken. Omdat dit nieuw en onwennig kan zijn, is het project gestart met het opstellen van de belangrijkste voordelen, concrete verwachtingen en kaders van zelforganisatie. Deze zijn besproken met alle zorgteams. Zo krijgen medewerkers houvast en de mogelijkheid te begrijpen hoe en waarom de organisatie verandert.

Aan de hand van geactualiseerde, overzichtelijke processen bepalen de medewerkers samen welke taken het zorgteam van de teamleiders gaat overnemen. Vervolgens wordt vastgesteld welke veranderacties nodig zijn om de nieuwe taakindeling te realiseren. Zodra deze acties zijn uitgevoerd, wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd en zet Severinus een belangrijke stap naar een wendbare en zelforganiserende organisatie.

Wil je meer weten over zelforganisatie en procesgericht werken? Vraag het Willem Spronk

  • severinus.jpg