Slimme ‘interactie-tools’ essentieel voor procesevaluatie


18/09/2019

Het evalueren van een proces(implementatie) blijft voor organisaties nog te vaak een ‘moetje’ of in het ergste geval enkel een ‘feestje van het management’. Het doel van een procesevaluatie is het doorontwikkelen c.q. verbeteren van het proces en vereist accurate en gedragen input vanuit de werkvloer.

Interactieve evaluatie tools:
Standaard evaluatieformulieren hebben vaak een lage response-rate, dus hoe verzamel je dan de benodigde input? We nemen je mee in online ‘Audience Response Tools’ (ART) en benoemen de voor- en nadelen van het gebruik (klik op de afbeeling rechts om de vergelijkingstabel te vergroten).

Inhoud / vulling:
Door middel van stellingen kunnen betrokkenen bij het verbeterproces hun mening geven over het proces c.q. de verbetersystematiek. Het is belangrijk de stellingen scherp te formuleren. Dus niet ‘Het nieuwe proces helpt onze organisatie’, maar ‘Door het nieuwe proces is de samenwerking tussen afdeling x en y significant verbeterd’. Op deze manier geeft het resultaat een duidelijk beeld van de huidige situatie en heb je handvatten om specifieke elementen van je proces/verbetersystematiek door te ontwikkelen.

Ook kun je eenvoudig adviezen/aanbevelingen ophalen voor het vervolg van je project/programma/proces. Dit is zeer relevante informatie voor procesteams en management om het draagvlak voor en de doelmatigheid van de procesverbetering te vergroten.

Ook aan de slag met proces-evaluaties? Vraag het Jentel Mulder 

  • menti-meters.png