Student- en docentgericht roosteren


25/04/2018

De Hogeschool voor de Kunsten (HKU) gaat voor uniforme student- en docentgerichte rooster- en inzetplanningsprocessen met een heldere rolverdeling, verhoogde performance en een optimale lokaalbezetting. 

Onlangs heeft er bij de HKU een herinrichting plaatsgevonden bij het onderwijsbureau.
In deze nieuwe situatie heeft elke locatie een eigen onderwijsbureau, maar zijn de processen nog niet uniform ingericht. Met het project 'Samen Slimmer Plannen & Roosteren' zet de HKU in op strakke en slimme processen. 

In verschillende workshops is samen met studenten, docenten en onderwijsondersteuning de transitie gemaakt van de huidige manier van werken, naar de gewenste manier van werken. Met analyses gericht op verspilling, de reis van de klant (student en docent) en de reis van de medewerker (onderwijsondersteuning) zijn diverse verbeteracties in kaart gebracht en geprioriteerd.

Bovenstaande analyses en bijbehorende ontwikkelpunten dienen als input voor het herontwerpen van het gewenste proces, wat komende periode op het programma staat. Beoogd resultaat is een uniform, doelmatig en verantwoord proces gericht op zowel student, als docent. 

Meer weten over procesoptimalisatie in het onderwijs? Vraag het Renco Bakker

  • img-20180330-wa0001.jpg