Terugblik Jaarcongres Procesmanagement 2019


11/02/2020

Willem Spronk spreekt over Proceseigenaarschap op Jaarcongres Procesmanagement 2019

Hoe geef je invulling aan goed eigenaarschap voor de processen in je organisatie? Met welke vraagstukken krijg je te maken? En wat zijn valkuilen die je kunt vermijden? Er zijn veel vragen die spelen bij het inbedden van proceseigenaarschap in de eigen organisatie. Willem Spronk gaf tijdens het Jaarcongres Procesmanagement antwoorden en oplossingsrichtingen mee aan de deelnemers van zijn Masterclass. Daar deelde hij kennis en inzichten vanuit zijn adviespraktijk over de zoektocht naar goed eigenaarschap.

Iedereen of niemand verantwoordelijk?

Je ziet steeds meer de verschuiving van een hiërarchisch aangestuurde organisatie naar een procesgerichte organisatie. In een horizontaal aangestuurde organisatie is er meer zicht op het proces, hebben medewerkers meer eigenaarschap en liggen de verantwoordelijkheden lager. Maar deze transformatie is niet altijd eenvoudig. Als je niet oplet blijft er een gapend gat achter óf springt juist iedereen op de wagen (Interessant? Lees hier meer).


Willem Spronk gaf in de volgeboekte masterclass tips voor goed beleggen van eigenaarschap voor processen:

1. Benoem duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn en maak een duidelijk verschil tussen zaken als coördinatie, aansturing en verantwoording. Heldere verantwoordelijkheden leiden tot duidelijkheid bij de overdracht!

2. Kijk goed naar de aard van het proces (complexiteit en voorspelbaarheid) als je gaat bedenken wie een goed eigenaar kan zijn. Zorg dat de kennis en competenties van de eigenaar passen bij het proces!

3. Besteed voldoende aandacht aan hoe de rol ingebed wordt in de organisatie (cultuur, overlegstructuur, kaders, middelen). Met goed ingevulde randvoorwaarden wordt eigenaarschap pas echt realistisch!

4. Besef dat het overdragen van eigenaarschap al een proces op zich is. Het proces van overdragen vraagt om tijd, geduld en wederzijdse begripsvorming!

Wil je meer weten over de inhoud van de masterclass? Bekijk hier de bijbehorende slides of neem contact op met Willem Spronk.

  • proceseigenaarschap.png