Van data produceren naar informatie maken


07/04/2020

Bij Gemeente Nijmegen wordt hard gewerkt aan een stelsel van basisregistraties. Het doel is het efficiënt, effectief en beheersbaar maken van de gemeentelijke basisregistratie. Dit is nodig om de vragen die aan de gemeente worden gesteld goed te kunnen beantwoorden en daarbij te voldoen aan wet- en regelgeving.

BPM Consult ondersteunde bij het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak om gegevensmanagement naar een nieuw niveau te brengen en in te bedden in de bestaande processen.

Agethe Derkse blikt in dit interview terug op het project en de opgedane ervaringen.

  • agethe.png