Verbeter je jaarplancyclus met slechts één A3


14/06/2019

Ook genoeg van die slopende jaarplansessies? En kun je aan het eind van de dag door de bomen het bos niet meer zien? Breng je missie/visie tot leven in slechts één A3'tje!

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is het afgelopen cursusjaar volop bezig geweest om de jaarplancyclus te verbeteren. Dit heeft geresulteerd heeft in een aantal verbeteringen, waardoor alle 24 eenheden planmatig het nieuwe cursusjaar in gaan.

De HKU heeft, na afstemming met BPM Consult, besloten om de jaarplannen van iedere afdeling beknopt in kaart te brengen op één A3 vel (bron: Doeleman). Het motto van deze methode is ‘meer sturing te bereiken met minder papier’. Hiermee behoren lijvige jaarplannen tot het verleden en worden wendbare plannen ontwikkeld. Het vaste A3-format maakt jaarplannen overzichtelijk, acties concreet en resultaten ambitieus en haalbaar tegelijk.

De HKU organiseerde voor elke afdeling een of meerdere sessies waarin het managementteam, met begeleiding van BPM Consult, nadacht over het nieuwe jaarplan. Hierdoor is het jaarplan is niet meer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de directeur, maar van het gehele managementteam. Deze productieve en constructieve sessies leverden veel positieve reacties op.

Samenvattend kunnen we stellen dat de combinatie van intelligente en creatieve geesten bij de HKU met de gestructureerde begeleiding van BPM Consult voor elk HKU-onderdeel een concreet, haalbaar en ambitieus jaarplan heeft opgeleverd. De HKU heeft de intentie om ook in de komende jaren haar jaarplan op één A3 in kaart te brengen.

Wil je meer weten over het jaarplan op één A3? Of deze methode ook gebruiken in je eigen organisatie? Vraag het Renco Bakker.

  • document-3268750_1920-1.jpg