Verbeter Kata coaching


01/05/2017

Breng u medewerkers naar de next level van oplossingsgerichte coaching

Wat ons elke keer weer opvalt in de bouwsector is de creativiteit en het probleemoplossend vermogen op alle niveaus van de organisatie. Echter, vaak beperkt zich het gebruik hiervan tot technische/planningsvraagstukken. De vraag is hoe u deze competentie inzet om structureel vanuit een bedrijfskundig perspectief op hoger niveau te organiseren en te presteren.

Doel van de coaching is het creëren van creatieve probleemoplossers. Het richt zicht op het doorbreken van oude gewoontes en het bereiken van een nieuwe doelsituatie. Eenvoudig snel, en hands on. Daar staat deze coaching methodiek voor.

De verbeter-kata wordt gebruikt door de medewerker om de gewenste strategische omstandigheden daadwerkelijk te ontwikkelen. Het is een bewezen effectief patroon van werken om oplossingen te ontwikkelen. Het is heel doelgericht, er wordt alleen gewerkt aan  die problemen of obstakels die ons verhinderen de strategische doelen te bereiken.

De coaching-kata wordt gebruikt door de manager om de mensen in de organisatie te ontwikkelen. Dat gebeurt op alle niveaus in de organisatie. Uiteindelijk krijg je dus een keten van mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van zichzelf en de mensen waaraan ze leiding geven door het creëren van gewenste omstandigheden.

De focus van deze aanpak licht op leren door te doen.
Meer weten? Jeroen van de Vliert (Black Belt) vertelt u er graag meer over.

  • bouw2.png