Voor wie op dit moment een ERP-systeem aan het implementeren is: Lees eerst even dit.


27/01/2021


Het implementeren van een nieuw ERP-systeem leidt namelijk zelden tot het beoogde resultaat.
In de ontwerpfase kan het al misgaan. Zo is vaak niet helder hoe verschillende onderdelen van de ERP-oplossing op elkaar aansluiten. Het implementeren van een ERP-oplossing vraagt veel meer dan het inrichten van de losse modulen per afdeling. Het eist een concreet ontwerp van hoe de bedrijfsprocessen door de afdelingen heen ketens vormen van activiteiten die een product of dienst voortbrengen. Dit ontwerp van het systeem moet ontstaan in co-creatie tussen gebruiker en leverancier, zodat het systeem de flow in de keten verbetert. Vanuit het ketenbelang moeten teams soms hun oude werkwijze loslaten. Vanuit onze ervaring geven we vier handreikingen op weg naar integraal ERP-ontwerp dat het werken in de keten versterkt.

Lees het artikel op Management Impact via: https://bit.ly/39m5Wyg

Over de auteurs

Pieter Wolswinkel en Pieter van de Vliert werken als organisatieadviseurs bij BPM Consult. Als adviesbureau zijn wij gespecialiseerd in procesmanagement en het begeleiden van ERP-implementaties.