Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor uw processen?


19/03/2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de grootste verandering van de regels voor het verzamelen van privacygevoelige informatie sinds de geboorte van het internet.

Deze nieuwe wetgeving heeft ook grote impact op de processen van uw organisatie. Geven uw procesontwerpen inzicht in welke gegevens u, wanneer van medewerkers en klanten uitvraagt? Heeft u ook getoetst of dit wettelijk is toegestaan? En zijn uw processen en systemen zo ingericht dat gegevens in lijn met de wettelijke bewaartermijnen worden verwijderd? Het borgen van de AVG vraagt dus om een grondige review van uw processen.

Veel organisaties staan nu voor de uitdaging ‘hoe krijg ik de nieuwe wetgeving tussen de oren van alle medewerkers?’. Dit is geen kleine opgave, want het creëren van bewustzijn, een cultuur omslag, gaat niet in één dag. Weet heel uw organisatie al wat de AVG voor hen betekent? Zorg enerzijds voor goede informatievoorziening en geef inzicht, anderzijds bedenk een ludieke actie die het bewustzijn vergroot.

Wij denken graag met u mee hoe u de nieuwe wetgeving kunt borgen in uw processen en hoe al uw medewerkers inzicht kunnen krijgen in de consequenties van de AVG voor hun werkzaamheden.

Voor meer informatie vraag het Pieter Wolswinkel

  • computer-3233754_1920.jpg