Woningcorporatie werkt aan gedrag en processen


11/09/2019

Wooncorporatie Maasdelta organiseerde recent een ‘rode heidag’ voor hun management- en directieteam, geïnspireerd door het concept van Horizontaal Organiseren. Het thema van de dag is klantgericht samenwerken en mensgericht aansturen.

Naast alle blauwe (systeemgerichte) ontwikkelingen zoals veranderingen in processen, vernieuwingen in het ICT-systeemlandschap en doorontwikkeling in de organisatiestructuur, wil het management aandacht hebben voor de mensen, hun gedrag en samenwerking. Daarbij is er gesproken over hoever de organisatie staat met klantgerichte dienstverlening.

Basis van gesprek zijn feiten en meningen, verzameld op medewerkersbijeenkomsten. Deze zijn vertaald in dilemma’s die medewerkers kunnen ervaren bij de dagelijkse uitvoering van hun werk. Medewerkers ervaren namelijk diverse dilemma’s tijdens de uitvoering van hun werk, ondanks dat de procesontwerpen helder voorschrijven hoe de uitvoering het best gedaan kan worden.

Er wordt flink gewerkt aan bewustwording en het wenselijk gedrag rond de dilemma’s. Zijn er gaps tussen wat we willen en wat medewerkers laten zien? Bij gaps worden er oorzaakanalyses uitgevoerd met behulp van de Ishikawa-methodiek om root-causes te ontdekken.

Met deze dag zet Maasdelta een mooie stap richting een gebalanceerde organisatieontwikkeling, op weg naar een woningcorporatie waarin niet alleen de structuren & processen duidelijk ontworpen zijn, maar ook de menselijk activiteiten & dynamiek bijdraagt aan effectieve bedrijfsvoering.

Meer weten over het bespreekbaar maken van de rode kant van Horizontaal Organiseren, of behoefte aan het organiseren van een rode heidag? Neem contact op met Renco Bakker of Wim Klop.

  • heidag-maasdalta_censored.jpg