Woonbedrijf Ieder1 oogst verbeteringen


11/04/2016

Inspiratie + gediciplineerd agendabeheer = Continu Verbeteren 2.0

Om goed te kunnen verbeteren moet je strak time-managen. Dit was een van de conclusies afgelopen week op de oogstdag bij Woonbedrijf Ieder1.

De oogstdag is onderdeel van het tranche-concept waar in 3 periodes van 12 weken
verschillende klantreisteams intensief aan de slag gaan met het verbeteren van hun processen onder het motto: "verbeteren met plezier". 

Het tranche-concept wordt afgetrapt met een procesgame waarin klantreisteams spelenderwijs
procesgericht werken ervaren en inzicht krijgen in hoe een verbetercyclus werkt.
Aansluitend vindt een cursusdag plaats, waarin een uniforme methodiek wordt behandeld.

Vervolgens gaan de klantreisteams in een 12 weekse periode experimenteren
met het uitvoeren van substantiële verbeteringen onder begeleiding van een
adviseur die coacht m.b.v de cyclus methodiek.
Na 2 cycli is er een intervisiedag waarin de klantreisteams hun opbrengsten delen 
en leiders op hun rol reflecteren. 

Na drie maanden wordt dezelfde aanpak herhaald voor resp. de tweede en daarna
3e tranche van 4 teams. Zo is na 9 maanden iedereen aan de beurt geweest

Afgelopen week was het tijd voor het oogsten van de verbeteringen uit ‘tranche’ 2.
De beste ideeën werden gepresenteerd aan de andere teams en door het geven van ‘likes’
werd vervolgens gezamenlijk het idee met de meeste verbeterpotentie bepaald. 

Verder werd er ingegaan op de geleerde lessen van afgelopen periode
en evalueerde men wat ze mee willen geven aan de volgende cyclus.

Conclusies van de dag:
Inspiratie is essentieel voor succesvol verbeteren en de verbetermotor draait goed op timemanagement.
Verbeteren is niet alleen praten, maar vooral doen!