Workshop schapendrijven: een echte aanrader!


15/07/2021

Deze maand hebben we als personeelsuitje met elkaar leren schapen drijven. Samen met herder Daniël hebben we onze samenwerkingsvaardigheden losgelaten op een kleine kudde schapen door ze een klein parcours te laten afleggen. Een superleuke ervaring, waar je veel meer uithaalt dan je denkt!

Er is een parallel tussen schapen drijven en horizontale sturing. De essentie is dat een groep beweegt, als gevolg van afwisselend het geven van ruimte danwel juist het verkleinen / afkaderen van ruimte. Kortgezegd moeten procesmanagers steeds op zoek naar de balans tussen ruimte bieden en kaders stellen.

De lessen die we hebben geleerd, zijn erg goed toepasbaar op verandertrajecten:

  • Als groep bereik je meer dan als verzameling individuen. Het geheel is dus echt meer dan de som der delen.
  • Een kudde komt alleen beheerst in beweging door een zorgvuldige combinatie van van ruimte bieden, richting geven, leiden en gepaste druk.
  • De druk is functioneel, maar dient gedoseerd toegepast te worden
  • Als de druk opgevoerd wordt, maar de richting is onhelder, ontstaat stress.
  • Herken je tijdig bij jezelf, of bij de kudde, dat er stress ontstaat; doe een stapje terug, geef ruimte, analyseer wat er gebeurt, en pak de leiding weer op
  • Wanneer een schaap uit de kudde breekt of een ‘onzichtbare grens’ passeert, gebeurt dat met een sprong. Herken dat moment van uitbreken.
  • Het leiden van een schapenkudde stopt niet bij het bereiken van een mijlpaal, blijvende aandacht en zorg is nodig anders gaat de kudde daarna alle kanten op. Denk dus ook vooruit.
  • Een schaapskudde moet groeien en voeden. Geef het weiland, baken af voor veiligheid, zorg voor een groene voedingsbodem. Altijd voortgedreven worden levert uiteindelijk een uitgemergelde kudde.

Deze workshop is dus een echte aanrader!