Ziekenhuis Rivierenland wint BPM award


27/01/2015

Prestigieuze onderscheiding voor procesmodel

Als je als patiënt in een ziekenhuis moet zijn, wil je maar één ding: beter worden en zo snel mogelijk weer naar huis. In iedere behandelingssituatie is het belangrijk om duidelijke afspraken over alle aspecten van de zorg te maken. De afdeling kwaliteit van ziekenhuis Rivierenland heeft een blauwdruk ontworpen volgens de principes van Business Process Management (BPM - het procesdenken) en ontving hiervoor de onderscheiding als “best practice” van het BPM-Forum Nederland.

Veel organisaties, zowel binnen de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven,  zijn momenteel actief met BPM-initiatieven of overwegen hier op korte termijn mee te starten. Geen wonder want procesdenken biedt mogelijkheden om meer grip op de bedrijfsvoering te combineren met betere resultaten voor de klant, verhoging van de doelmatigheid, verbeterde samenwerking tussen medewerkers en teams en betere grip op ICT .

Het project van ziekenhuis Rivierenland dat de onderscheiding heeft gekregen, betreft een algemeen model, waar de processen binnen het ziekenhuis  in onder te brengen zijn.  Met behulp hiervan kunnen alle zorgprocessen eenduidig en efficiënt gemodelleerd worden.

Het model is opgebouwd uit 3 onderdelen

  • Het eerste onderdeel beschrijft het proces van de totstandkoming  en de uitvoering  van het behandelplan  dat (hoofd)behandelaar en patiënt samen doorlopen. Het gaat er hierbij om te inventariseren wat er aan de hand is, wat er moet gebeuren en   wat het resultaat moet zijn Het proces loopt vanaf het moment dat de patiënt wordt verwezen tot het moment dat de huisarts de behandeling weer overneemt. (casemanagement)
  • Het tweede onderdeel beschrijft  alle activiteiten (diensten) die in opdracht van de hoofdbehandelaar  (onderzoeken, behandelingen, adviezen, etc.)die nodig zijn om het behandelplan uit te voeren. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan lab onderzoeken, maar ook aan consulten van medebehandelaars en aan operatieve ingrepen.
  • Het derde onderdeel verbindt de eerste twee onderdelen. Het beschrijft de wijze van afstemming. Het gaat bijvoorbeeld om het duidelijk maken van bestaande verwachtingen. Wat moeten zorgverleners van elkaar weten om een onderzoek op de bij de vraagstelling passende wijze uit te voeren.

bron: persbericht 27012015 

Margot.vandenBeuken@zrt.nl

  • procesmodel-ziekenhuis-rivierenland.jpg