Ambtelijke organisatie in Gelderland gekanteld
Datum publicatie
februari 2010
Plaatsing
TPC
Thema/Onderwerp
Business process redesign, Procesmanagement, Horizontaal organiseren, Organisatiekanteling

Na een interne probleemoriëntatie kwam de ambtelijke top van de provincie gelderland tot de conclusie dat de organisatie te verkokerd en te weinig uitvoeringsgericht werkte. Besloten werd over te gaan tot een grootscheepse reorganisatie van het ambtelijk apparaat.


Naar een doelgerichte organisatie

In dit artikel beschrijft de programmamanager die het proces getrokken heeft, zijn ervaringen met deze reorganisatie. De gehele operatie kende enkele bijzondere kanten. Zo was er - in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij reorganisaties - geen expliciete externe veranderdruk.

Terugkijkend op het proces zijn de belangrijkste lessen dat de legitimatie van een dergelijke ingreep voor het gehele traject van groot belang is, dat de sturing op het proces eenduidig moet zijn en dat de rol van de medezeggenschap in het begin van het proces moet worden bepaald en vastgelegd.

Meer publicaties van: Deze marktsector