Anders, Beter, Horizontaler
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
juni 2013
Plaatsing
Managementboekmagazine
Thema/Onderwerp
Horizontaal organiseren, procesmanagement, kwaliteitsmanagement

Meer bereiken met je organisatie, tegen lagere kosten. Een slim ontwerp is daarvoor niet voldoende. Daarbinnen moeten ook nog eens alle betrokkenen effectief samenwerking. Met Horizontaal organiseren wil renco Bakker dat soclaie perspectief uit de schaduw halen.


Kwaliteit is: horizontaal organiseren

In deze beknopte stelling vat renco Bakker het boek samen waarin hij samen met Teun hardjono een lans breekt voor procesgericht werken in organisaties. Niet alleen vanuit het perspectief van het organisatieontwerp, maar ook vanuit het perspectief van de samenwerking tussen alle partijen die daarin een aandeel hebben.

In de gangbare benadering van kwaliteit staat het denken in processen centraal. De gedachte daarachter is dat als we het voortbrengingsproces beheersen, het product als vanzelf aan de specificaties zal voldoen en de afnemer tevreden zal zijn.

Meer publicaties van: Deze auteur