Berenschot Facility Excellence Model
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
2000
Plaatsing
AT Osborne

Het Facility Excellence Model kan een facilitaire organisatie helpen bij het inrichten van het facilitaire proces. Op basis van de zelfevaluatie kunnen verbeteracties worden opgesteld.


In kaart brengen van het ontwikkelingsstadium van een facilitair bedrijf

Het Facility Excellence Model is ontwikkeld in 2000 en is ontstaan uit een samenwerking tussen Berenschot, AT Osborne en Hogeschool Diedenoort. Het Facility Excellence Model is een kwaliteitsmodel geïnspireerd door het Instituut Nederlandse Kwaliteit, een leidraad om zo effectief mogelijk aan kwaliteitsverbetering te werken. Het model kan gezien worden als een quick-scan; het is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.

Met behulp van het model worden kritische succesfactoren voor de facilitaire organisatie in beeld gebracht, waardoor het als hulpmiddel kan dienen voor het opstellen van een facilitair ontwikkelplan. Bij invulling moet in acht worden genomen dat een organisatie die zich in type III bevindt, de stadia I en II doorlopen heeft en dus ook aan deze voorwaarden voldoet.

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur