Besturing van Facilitaire Organisaties in beeld gebracht
Datum publicatie
oktober 2001
Plaatsing
Facility Management Magazine
Thema/Onderwerp
Facility Excellence, Besturing

Na de ontwikkeling van het facility excellende model voor positiebepaling van facilitaire organisaties is een vervolgonderzoek gedaan naar besturing van facilitaire organisaties. Daarbij is een model ontwikkeld voor het bevorderen van communicatie tussen de facilitaire organisatie en de moederorganisatie.


Het facility excellence besturingsmodel

Na de ontwikkeling van het facility excellende model voor positiebepaling van facilitaire organisaties is een vervolgonderzoek gedaan naar besturing van facilitaire organisaties. Daarbij is een model ontwikkeld voor het bevorderen van communicatie tussen de facilitaire organisatie en de moederorganisatie.

Het ontwikkelde model geeft inzicht in de aandachtsgebieden van de facilitaire organisatie en het biedt ondersteuning bij het maken van managementkeuzes. Hiervoor is een praktijkonderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het model.

Het Berenschot facility excellence model biedt met een besturings- en zelfevaluatiedeel een veelzijdig instrument. In het artikel wordt hiervan een beknopt beeld gegeven. Dit model biedt de facility manager een denkkader, waarmee hij de dialoog met de moederorganisatie gericht aan kan gaan en de facilitaire organisatie doelgericht kan beïnvloeden, om d eafgesproken doelstellingen te bereiken.

Meer publicaties van: Deze marktsector