Door mozaïekbenadering een sterke zorgketen
Auteurs
Willem Spronk
Datum publicatie
november 2013
Plaatsing
Zorgmarkt
Thema/Onderwerp
Ketenproces, Procesherontwerp, Ketensamenwerking

Hoe krijg je gemeenten, welzijnsorganisaties en zorginstellingen aan het samenwerken? Door een procesgericht Ketenontwerp, opgezet met aandacht voor ketenspecifieke uitdagingen in 4 krachtige stappen, worden uitdagingen overwonnen en doelen bereikt. Dit vormt het fundament van een goede samenwerking.


De geboorte van een dementie-zorgketen

Omdat er tot 2006 weinig tot geen afstemming is over wie precies wat doet in de dementie-zorgketen in regio Zutphen e.o., wordt vanuit het Landelijk Dementieprogramma voor de regio Zutphen e.o. de opdracht gegeven om het ketenpad Dementie in beeld te brengen.  Hiermee worden twee doelen beoogd; gericht verbeterinterventies kunnen doen en het kunnen benoemen en meten van keten-prestatieindicatoren.

Een zorgketen kent een aantal specifieke uitdagingen. Daarom is gekozen voor een procesgerichte aanpak die tegemoet komt aan de gestelde doelen en uitdagingen. Door te vertrekken vanuit de individuele belangen krijgt elke speler de kans om haar eigen belang voldoende duidelijk te maken en de eigen expertise te benoemen. Hierbij is het van cruciaal belang dat de klant wordt gehoord!

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur