Drivers en stoppers voor ketensamenwerking
Datum publicatie
mei 2014
Plaatsing
Cobouw
Thema/Onderwerp
Ketensamenwerking, procesherontwerp

Afgelopen maart organiseerde BPMConsult een ronde tafelbijeenkomst over de beheersing van het werkproces in de bouw en infra. Aan de bijeenkomst namen vertegenwoordigers van bouw- en infrabedrijven deel. Zij verdiepten zich in het belang van ketensamenwerking om zo een betere beheersing van het totale werkproces te realiseren. Wat kan digitalisering, transparantie, verplichte samenwerking en het gezamenlijk belang betekenen voor optimalisatie van de ketensamenwerking in de bouw- en infrasector?


Transparantie en vertrouwen zijn noodzakelijk voor optimalisatie van ketenprocessen

“Ketensamenwerking is geen nieuw onderwerp in de bouw en infra. Helaas blijkt dat er veel beloofd wordt op dit gebied maar dat er in de praktijk niets van terecht komt”. Aldus een leidinggevende van een aannemersbedrijf die in de praktijk vaak tegen dit probleem aanloopt. “Waar vind je de kansen op verbetering in de ketensamenwerking en hoe neem je die mee in de praktijk?

De ronde tafel bijeenkomst is georganiseerd vanuit het idee dat ketensamenwerking en procesmanagement belangrijke en complexe kwesties zijn voor de bouw- en infrasector. Organisaties in de keten kunnen op deze punten veel van elkaars ervaringen leren en daarom nam BPMConsult het initiatief voor een platform ten behoeve van discussie en uitwisseling van ervaringen over ketensamenwerking.

Meer publicaties van: Deze marktsector