E-Book - BPM Groeimodel voor woningcorporaties
Datum publicatie
8 december 2021
Plaatsing
BPMConsult.nl
Thema/Onderwerp
Procesgericht werken

Vanuit de basis op orde naar samenwerken in de keten en innovatief gedrag

Hoe gaan woningcorporaties om met voortdurende wijzigingen in de woningwet, veranderende wensen vanuit de samenleving en ontwikkelingen in informatisering en automatisering? De snelheid waarmee woningcorporaties kunnen meebewegen met deze veranderingen bepaalt de mate van hun succes!

We zien vanuit de praktijk dat woningcorporaties in verschillende niveaus van volwassenheid kunnen worden ingedeeld. Elk niveau in dit model wordt gedefinieerd door de mate waarin corporaties in staat zijn om bepaalde ontwikkelingen in de sector te omarmen. Daarnaast laat het model zien welke dominante externe ontwikkelingen aansluiten bij haar eigen mate van volwassenheid en dus relevant zijn om op te focussen.

BPM Consult presenteert u 5 niveaus van volwassenheid en 4 strategische programma’s die helpen bij het bereiken van het volgende niveau

Meer publicaties van: Deze marktsector