Geheim van ketenkwaliteit
Auteurs
Jan-Joost Kroon
Datum publicatie
nr 6, december 2009
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
ketenproces, Ketenkwaliteit, Samenwerken, Leiderschap

Wat zijn de geheime ingrediënten van ketenkwaliteit? Het meest bepalend voor het succes zijn de deelnemers in het netwerk. Als zij het belang van de keten voorop stellen, vóór hun eigenbelang, wordt de kwaliteit en de waarde van de keten verhoogd.


Het recept voor kwaliteit in de keten

Om achter het geheim van ketenkwaliteit te komen is het van belang dat een aantal 'waarheidsprincipes' wordt losgelaten. Zo moet het denken in verticale lijnen, het denken waarbij de nadruk ligt op de plaats van een persoon in het organisatieschema, niet als enige waarheid gezien worden.

Voor verhoging van de ketenkwaliteit is vertrouwen en transparantie nodig van alle deelnemers, want juist de deelnemers bepalen het succes. Het gaat om de horizontale mindset van de medewerkers van de organisaties in de keten; het denken in het belang van sociale constructies/netwerken.

Meer publicaties van: Deze auteur