Het sluimerend gevaar van interne organisatiediscriminatie
Auteurs
Jan-Joost Kroon
Datum publicatie
nr 5, oktober 2011
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Procesteams, Samenwerken, Horizontaal organiseren, Organisatiediscriminatie, Leiderschap

Interne organisatiediscriminatie komt in alle organisaties voor. Het gaat hier niet om discriminatie vanwege huidskleur of sekse, maar om afdelingen die elkaar het leven zuur en het werk onmogelijk maken.


Vier stappen om interne organsiatiediscroiminatie te beperken

De ene afdeling levert niet op tijd aan de volgende afdeling, wil niet overleggen of houdt informatie achter. Met een stappenplan kunt u interne organisatiedicriminatie terugdringen.

Een organisatie kan grip krijgen op het sluimerende gevaar van organisatiediscriminatie. Helemaal voorkomen gaat niet, maar maximaal beperken wel. Het gaat met name om het betrekken van de juiste mensen bij het proces, hen met elkaar een volgordelijkheid van activiteiten laten afspreken, met een daarbij behorende kwaliteitsnorm om elkaar te 'bedienen'.

Meer publicaties van: Deze auteur