Horizontaal Organiseren
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
nr 3, juni 2013
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
orizontaal organiseren, Procesmanagement, Samenwerken, Besturen

Hedendaagse netwerkstructuren laten zich niet sturen door een hiërarchisch ingerichte organisatie waarin topdown de norm is. De moderne participerende maatschappij vraagt om horizontaal ingerichte structuren en zelfsturende teams.


Een actuele visie op procesmanagement,samenwerken, besturen en denken

Het nieuwe boek 'Horizontaal organiseren' van Renco Bakker en Teun Hardjono laat zien wat procesgericht werken kan opleveren: een geïntegreerde procesarchitectuur, krachtige sociale netwerken en een verantwoorde onderneming.

Horizontaal organiseren of procesgericht werken is het devies: tegelijkertijd en in samenhang interveniëren in het denken, construeren, besturen en samenwerken in de organisatie.

Meer publicaties van: Deze auteur