Human dynamics, de onderschatte factor
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
nr 6, december 2005
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Procesmanagement, Human dynamics, Hierarchie, Procesbesturing

Ondanks de toenemende populariteit komt procesgericht (samen) werken nog maar beperkt tot bloei. Een van de oorzaken is een eenzijdige benadering, waarin vooral de systeemleer overheerst. Het effect van de systeemgerichte interventies is niet altijd even wenselijk en werkt soms zelfs averechts door een gebrek aan inzicht in het human-dynamics perspectief.


Lessen voor procesmanagers

Dit artikel wil (proces)managers meer inzicht geven in de aspecten van human dynamics in relatie tot procesgericht werken. veel managers zijn er inmiddels achter dat louter redeneren vanuit functionele structuur en positiemacht niet toereikend is. Managen 'via de hark' boet in aan populariteit; sturen op hiërarchie is inmiddels te zwak om het gewenste gedrag te krijgen.

Met de opkomst van procesdenken zijn er nieuwe invalshoeken ontstaan, met name vanuit horizontale, niet-hiërarchische, perspectief. organisaties gaan meer en meer in processen denken.

Meer publicaties van: Deze auteur