Hup kwaliteitsmanagers!
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
nr 4, augustus 2005
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Kwaliteitsmanagement, procesdenken, Procesmanagement, procesgericht werken

De kwaliteitsmanager lijkt zich op het oof met duidelijk gedefinieerde thema's bezig te houden. Achter deze ogenschijnljike duidelijk afgebakende functie gaat echter in de uitvoering behoorlijke verschillen schuil.


Kwaliteitsmanager, Wat manage je eigenlijk?

Bij deze vraag passeert een variëteit aan onderwerpen de revue, zoals beheer procesmanagementsystemen, auditcoördinatie, productkeuringen, kwaliteitssysteemcertificatie, INK-zelfevaluaties, procesdoorlichtingen et cetera.

De kwaliteitsmanager is meer dan een operationeel staffunctionaris die in relatieve afzondering werkt, certificeerders tevreden houdt en conflicten met werkgevers vermijdt. Waarom bestaan er in de praktijk zulke verschillen tussen wens en uitvoering van hun functie?

Meer publicaties van: Deze auteur