Op dieet voor een gezond systeem
Auteurs
Willem Spronk
Datum publicatie
nr 5, oktober 2011
Plaatsing
KIZ magazine
Thema/Onderwerp
Documentsanering, Kwaliteitsmanagement, Vereenvoudiging

Hoe dring je het aantal documenten terug in een kwaliteitssysteem dat als een echt ‘zwaargewicht’ mag worden bestempeld? Stichting Sutfene besloot eind vorig jaar om meer dan 1000 kwaliteitsdocumenten, variërend van beleidsstukken tot specifieke checklists, drastisch terug te dringen. De aanpak was bepalend voor een succesvol resultaat: halvering van het aantal documenten!


Succesvol afslanken van een omvangrijk systeem

Geïnspireerd door principes uit zowel kwaliteits- als procesmanagement is een project in het leven geroepen om de ‘papieren zondvloed’ te lijf te gaan. Resultaat: de halvering van het aantal bestaande documenten in het kwaliteitssysteem, met behoud van afdekking van risico’s en met verbetering van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

In dit artikel wordt beschreven hoe dit ‘dieet’ is opgezet. Er wordt ingegaan op de start voor dit traject, op de aanpak en op de succesfactoren.

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur