Overbrug de kloof tussen primaire proces en ondersteuning
Datum publicatie
2022-03-21
Plaatsing
Managementimpact.nl

Hoe goed kennen we onze ‘interne klant’? Weten we echt wat hij wil en wat hij belangrijk vindt? De relatie tussen ondersteunende afdelingen en het primaire proces, de interne klant, staat geregeld onder druk. Enerzijds kan het primaire proces niet zonder de staf, anderzijds heeft de ondersteuning geen bestaansrecht zonder het primaire proces. Het is een uitdaging voor organisaties om de primaire- en ondersteunende processen aan elkaar te verbinden. Hoe groot is de kloof, hoe is deze ontstaan en wat kun je eraan doen?

De kloof dichten kun je niet alleen. Dat doe je samen, maar dan gaat er wel een nieuwe wereld voor ieder open.

Lees het volledige artikel hier.

Meer publicaties van: Deze auteur