Pleidooi voor Procesmanagement in hbo-onderwijs
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
nr 4, augustus 2006
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Certificering, Procesmanagement

Artikel over de relatie tussen Accreditatie en procesmanagement in het Hoger Onderwijs. Met een case 'Professioneel Partnership' bij de Hogeschool Utrecht.


Accreditatie heeft weinig oog voor operationeel management

Accreditatie door de overheid is een 'licence to operate' voor hbo-instellingen. Zonder accreditatie heeft een opleiding geen recht op bekostiging, hebben studenten geen recht op studiefinanciering en is het niet mogelijk studenten toe te laten of titels te verstrekken.

Opvallend en op zijn minst verwonderlijk is de beperkte aandacht voor het onderwerp procesmanagement in het voor accreditatie gehanteerde toetsingskader. een gemiste kans, volgens de auteurs.

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur