Prestatiemeting als voortdurend proces
Datum publicatie
augustus 2007
Plaatsing
Facility Management Magazine
Thema/Onderwerp
Prestatiemanagement, Sturing

Facility Management en performance management hebben zich de afgelopen jaren in een sneltreinvaart ontwikkeld. Dot blijkt uit de steeds professionelere benadering van Facility Management. Performance management kan als middel worden gebruikt bij de verbetering van prestaties van de facilitaire afdeling.


Sturing met Performance Management

De focus ligt vaak op de prestaties van de eigen afdeling, in plaats van op de prestaties van d eorganisatie als geheel. Kritische succesfactoren bepalen niet afzonderlijk het resultaat, maar doen dat juist in onderlinge samenhang!

Een verticale èn horizontale integratie van Performance Management is dan ook noodzakelijk. Het creëren van draagvlak en support is essentieel voor succesvol performance Management.

Meer publicaties van: Deze marktsector