Procesgaming: focus op de samenwerking
Datum publicatie
juli 2012
Plaatsing
Kwaliteit in Bedrijf
Thema/Onderwerp
Procesgame, Procesmanagement, Verandermanagement, Simulatie

Waar zit de sleutel om procesgericht werken van het hoofd naar het hart te brengen? Dat is de kernvraag van het artikel van Johnny in het blad Kwaliteit in Bedrijf. In het artikel zet de auteur uiteen dat procesmanagement meer is dan alleen een feitelijke, blauwe aanpak, en dat een simulatiegame medewerkers 'bewust' maakt van nut en noodzaak van procesgericht werken.


Er wordt over gepraat, maar daar blijft het bij

Jan zegt 'ja', meer het (b)lijkt 'nee' te zijn. In retrospectie kun je stellen dat gedrag en opvattingen vaak zijn losgekoppeld: wat mensen feitelijk doen en de meningen die ze uiten, zijn niet consistent met elkaar. Dit verklaart de grote kloof tussen wat mensen zeggen en wat mensen doen.

Procesgaming is een krachtige spiegel wanneer gedrag en opvattingen botsen. Het geeft focus op de samenwerking van de keten, de rode kant van de organisatie. Het maakt bewust, de beleving heeft een blijvende impact en de gezamenlijke leerervaring gaat mee naar de werkvloer. Ontwikkel door beleving!

Meer publicaties van: Deze auteur