Processen veranderen kan niet zonder oog voor gedrag
Datum publicatie
28-07-2020
Plaatsing
BPM Consult
Thema/Onderwerp
Procesgericht werken en gedrag

Het uitrollen van procesgericht werken binnen organisaties leidt in veel gevallen niet tot de resultaten die waren beoogd. Het veranderen van een organisatie vraagt veel meer dan een goed doordacht ontwerp van de gewenste werkwijze, ingerichte workflows of heldere werkinstructies. In dit artikel wordt de rol die gedrag speelt in procesgericht werken op praktijkgerichte wijze belicht.