Processes follow strategy
Auteurs
Renco Bakker
Datum publicatie
nr 11, november 2001
Plaatsing
Sigma
Thema/Onderwerp
Organisatiestructuur, Procesmanagement

Veel bedrijven zijn aan het experimenteren met nieuwe organisatievormen, zoals virtuele, horizontale en project- en netwerkstructuren. Hoewel de pasvorm tussen strategie, structuur en processen doorslaggevend is voor het uiteindelijke succes, wordt 'structure follows strategy' vaak te letterlijk genomen.


Processes follow strategy en structure follows processes

Als organisaties vanuit de missie en visie hun toegevoegde waarde definiëren, en hiervanuit huin klantgroepen, producten en processen definiëren, dan geeft dat veel meer kans op succesvolle prestaties.

Het ontwerpen van een organisatiestructuur is dan niet bepalend voor de uitvoering van processen, nee, ze maakt mogelijk dat processen kunnen worden uitgevoerd, en ondersteunt de uitvoering van de processen in een optimale balans tussen verticale en horizontale coördinatie.

Meer publicaties van: Deze auteur