Resultaatverbetering door procesgericht werken in Bouw en Infra
Datum publicatie
augustus 2014
Plaatsing
Kwaliteit in Bedrijf
Thema/Onderwerp
Resultaatverbetering, Procesgericht werken, Procesherontwerp

Dit artikel analyseert de huidige situatie in de bouwsector. Het vestigt de aandacht op resultaatverbetering door procesgericht werken. En doet een aanbeveling tot continu verbeteren.


In een krimpende markt met scherpe concurrentie en prijsdruk toch een gezond resultaat behalen

De economische crisis heeft zich in de bouwsector flink laten gelden. Jaar na jaar is er een sterke daling van de bouwproductie genoteerd (2013: 7,5%, 2014: 6%) en de vooruitzichten blijven matig. Oorzaken van deze aanhoudende krimp worden vooral gevonden in het afgenomen vertrouwen bij zowel consumenten als bedrijven.  Ook voor de komende jaren lijkt deze situatie aan te houden. Het behalen van het productieniveau zoals deze was vóór de financiële crisis, is niet meer realistisch.

De verbetering van de ketenprestatie en het resultaat ligt in het scherp ontwerpen van het ketenproces, met een zo kort mogelijke doorlooptijd en zo min mogelijk verspilling. Wanneer het aanbod in de markt terugloopt en de marges in het aangeboden werk dun zijn, is de efficiënte uitvoering van het proces noodzakelijk. Dit vraagt voortdurende aandacht en mag daarom niet enkel in een tijdelijke projectsetting blijven hangen. Ontsluit het verbeterpotentieel van het procesteam!

Meer publicaties van: Deze marktsector Deze auteur